Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu

 

Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ NÖROREHABİLİTASYON BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

20 OCAK 2017, ANKARA

GÜNDEM:

  1. Yapılmış olan aktivitelerin değerlendirilmesi

  2. Proje önerileri

    1. Araştırma Projeleri

    2. Toplantı önerileri

    3. Diğer…

  3. Ulusal Kongre programı için öneriler

  4. Nörorehabilitasyon Sempozyumu  (Ekim 2017) için öneriler


 

Toplantı tarihi: 20 Ocak 2016, Saat: 14.00- 16.00

Toplantı Yeri: Türk Nöroloji Derneği Merkezi –Toplantı salonu

 

 

MODERATÖR

Prof. Dr.  Taşkın Duman

Kurucu Üyeler :

Prof. Dr.  Şerefnur  Öztürk
Uzm. Dr.  Elif  ÜNAL
Uzm. Dr.  Esra  Eruyar
Doç. Dr.  Yeşim  Karadağ

Üyeler:

Prof. Dr. Bijen Nazlıel
Prof. Dr. Sabahattin Saip
Prof. Dr. Şükrü Torun
Prof. Dr. Derya Uğurlu Uludüz
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu
Prof. Dr. Ceyla İrkeç
Prof. Dr. Güneş Kızıltan
Prof. Dr. Coşkun Özdemir
Prof. Dr. Yusuf Tamam
Doç. Dr. Vildan Yayla
Doç.Dr.Sibel Gazioglu
Doç. Dr. Füsun Mayda Domaç
Doç. Dr. Şevki Şahin
Yard. Doç. Dr. Adile Özkan
Yard. Doç. Dr. Nermin Tanık
Uzm. Dr. Berna Alkan
Uzm. Dr. Hale Zeynep Batur Çağlayan
Uzm. Dr. Ayşe Bilgin
Uzm. Dr. Mehmet Eryılmaz
Uzm. Dr. Pınar Gelener
Uzm. Dr. Hakan Levent GÜL
Uzm. Dr. Aysel Gürsoy
Uzm. Dr. Fatma Betül Özdilek
Uzm. Dr. Tuba Uyar
Uzm. Dr. Ela Tarakçı
Uzm. Dr. Yonca Zenginler
Uzm. Dr. Semra Ö. Mungan
Uzm. Dr. Büşra Arıca Polat

Katılımcı Üyeler:

Prof. Fatma Karantay MUTLUAY
Doç. Fzy. Arzu Güçlü Gündüz
Yrd. Doç. Semra OĞUZ
Y. Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli
Uzm. Fzy. Dr. Özden Erkan Oğul
Yard. Doç. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinoğlu
Yard. Doç. Dr. Derya Durusu Emek Savaş

 

 

TÜRK  NÖROLOJİ  DERNEĞİ

 

‘’NÖROREHABİLİTASYON  ÇALIŞMA  GRUBU’’

 

Nörolojik hastalıklar, kişide fiziksel, psikolojik, mental ve sosyal etkiler yaratan ve büyük oranda fonksiyonel kısıtlılıklara yol açarak yaşam kalitesini bozan kronik hastalıklardır.  Nörolojik hastalıklarda çoğu zaman rehabilitasyon ve bakım gerektiren ciddi özürlülük gelişebilmektedir.

 

Nörorehabilitasyonun, sinir sistemindeki hasarın iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlayan,  mevcut fonksiyonel problemleri  en aza indirecek tedavi yöntemlerini ya da kompanse edici yöntemleri kullanan çok boyutlu tıbbi bir süreçtir. Özellikle erken dönemde başlanan rehabilitasyon programlarında hastaların özürlülük oranlarının azaldığı bilinmektedir.

 

Amacı

Özürlülüğe neden olabilecek akut ve kronik nörolojik hastalıklarda morbiditeyi önlemeye yönelik gerekli önlemleri almak, hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve ilgili Rehabilitasyon Ünitelerine yönlendirmek, 

Akut nörolojik hastalıklarda engelliliğin mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla erken dönemde rehabilitasyon programlarının hastane içinde uygulanmaya başlanması ve akut dönem sonrası (stabilizasyon sağlandıktan sonra) ev programlarını oluşturarak, hastaların Rehabilitasyon Hastanelerinde aktif rehabilitasyon programlarından maksimum yarar sağlayabileceği konuma gelmelerini sağlamak ve erken dönem oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmeye yönelik programları hazırlamak ve önerilerde bulunmak,

 

 

Engelliliğe neden olabilecek kronik ve progresif nörolojik hastalıklarda erken evre koruyucu fizyoterapi ile  morbidite oranlarının  en alt seviyede tutulmasını  sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek ve bağımlılıklarını önlemeye yönelik tedbirler almak amacıyla Rehabilitasyon Üniteleri ile işbirliği yapmalarını sağlamak,

Bu konuda sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek ve materyalleri oluşturmak, seminerler, sempozyumlar, düzenlemek,

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik, bilinçlendirme çalışmaları (görsel, yazısal metinler, aile görüşmeleri v.d.) ve daha kaliteli yaşam için farkındalığın oluşmasını sağlamaktır.

 

 

 


Copyright © 2015 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale