Üye Girişi  
Multipl Skleroz 

 6 Ocak 2012 Ankara Toplantısı Bilimsel Program ve Duyurusu

 

MS Nedir? Prof. Dr. Egemen İdiman, TND Farkındalık Filmi

 

 

Moderatör:

Prof. Dr. Egemen İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 

Grup Sekretaryası:

 
Uz. Dr. Demet Yandım Kuşcu
Bakırköy Ruh ve Sinir Hasalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Yard. Doç. Dr. Erdem Toğrol
GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Bölge Temsilcileri:
 
Marmara Bölgesi:             
 
Uz. Dr.Nevin Sütlaş
Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
 
Uz. Dr. Nihal Işık
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Ege Bölgesi:                            
 
Prof. Dr. Nur Yüceyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz. Dr.Turan Poyraz
Özel Medifema Hastanesi, İzmir

 
Akdeniz Bölgesi:   
                
Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Hülya Aydın Güngör
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Serhan Sevim
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Karadeniz Bölgesi:                
 
Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Cavit Boz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
İç Anadolu Bölgesi:               

Prof. Dr. Meral Mirza
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doğu Anadolu Bölgesi:      
  
Doç. Dr. Nebahat Taşdemir  
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Serpil Bulut
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Grup Üyeleri:
 
Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Jale Ağaoglu
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uz. Dr. Kadriye Ağan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Hatice Aksoy
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Lefkoşe-Kıbrıs
 
Doç. Dr. Recep Alp
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Belgin Petek Balcı
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Levent Sinan Bir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Cavit Boz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Serpil Bulut
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Arif Çelebi
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Yahya Çelik
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Gülşen Akman Demir
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Şeref Demirkaya
GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Meltem Demirkıran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Hüsnü Efendi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Mefkure Eraksoy
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Muhteşem Gedizlioğlu
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Doç. Dr. Dilek İ. Günal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Hülya Aydın Güngör
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Esra Başar Gürsoy
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştıma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uz. Dr. Nihal Işık
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
 
Prof. Dr. Ceyla İrkeç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Dr. Nilüfer Kale
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Rana Karabudak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Aslı Kurne
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Demet Yandım Kuşcu
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Hatice Mavioğlu
Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Meral Mirza
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Bijen Nazlıel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Musa Kazım Onar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Serkan Özakbaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Kemal Özalp
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uz. Dr. Gülten Önder
Adapazarı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Feriha Özer
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Sebahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr.Feray Seleker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uz. Dr. Taner Seleker
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Doç. Dr. Serhan Sevim
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr.Nevin Sütlaş
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
 
Doç. Dr. Osman Tanık
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Doç. Dr. Nebahat Taşdemir
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Yard. Doç. Dr. Erdem Toğrol
GATA Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Temel Tombul
Van Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Barış Topçular
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Faruk Turan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Gülten Tunalı
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Recai Türkoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği
 
Doç. Dr. Ülkü Türkbörü
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Önder Us

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Aysun Ünal
Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Vildan Yayla

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uz. Dr. Yeşim Yetimalar
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Prof. Dr. Nezih Yücemen

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Doç. Dr. Canan Yücesan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Nur Yüceyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Uz. Dr. Yaşar Zorlu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Yard. Doç. Dr. Emine Belgin Koçer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mehmet Yaman
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı.

Doç. Dr. Ufuk Ergün
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Yusuf Tamam
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Musa Öztürk
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Münire Kılınç Toprak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı


 
Katılımcı Üyeler:
 
Doç. Dr. Kadriye Armutlu (Fizyoterapist)
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Fatma Karantay Mutluay (Fizyoterapist)

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Uzm. Fzt. Anıl Tekeoğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloıji AD

Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroimmunoloji
 
Prof. Dr. Osman Hayran
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
 
Prof. Dr. Aydın Sav
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
 


Eylül 2015
PztSalÇarPerCumCmtPaz
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
 
 
  Ana Sayfa | İletişim
Copyright © 2015, Türk Nöroloji Derneği
 LookUs & Online Makale