Baş Ağrısı

Ana Sayfa

Moderatör

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 

Moderatör Yardımcısı

Prof. Dr. Necdet Karlı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 

Önceki Moderatörler:

Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 

Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Şebnem Bıçakçı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.H.Necdet Karlı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Musa Öztürk
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof.Dr. Babür Dora
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Derya Uludüz, Em. Öğrt. Üyesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Elif Kocasoy Orhan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

 

Üyeler:

Prof. Dr. Ali Akyol
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Hayrünnisa Bolay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Uzm.Dr.Tuba Cerrahoğlu Şirin
S.B.Ü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Özlem Coşkun
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yahya Çelik
Serbest Hekim

Doç.Dr.Arife Çimen Atalar
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Turgay Dalkara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç
S.B.Ü Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Babür Dora
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Taşkın Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Esme Ekizoğlu 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dal

Prof . Dr. Ali Kemal Erdemoğlu
Serbest Hekim

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Serbest Hekim

Doç.Dr.Devrimsel Harika Ertem
S.B.Ü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Doç.Dr.Sırma Geyik
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Figen Gökçay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Baki Göksan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Gökçen Gözübatık Çelik
S.B.Ü Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Hakan Levent Gül
İstanbul Maltepe Medikal Park Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

Uzm.Dr.Buse Rahime Hasırcı Bayır
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Egemen İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Fethi İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Levent İnan
SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Ceyla İrkeç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof.Dr.Elif Ilgaz Aydınlar
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Tülay Kansu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Ömer Karadaş
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof.Dr. Hülya Karataş Kurşun
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Prof. Dr. Başak Karakurum
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr. Ayşın Kısabay Ak 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.Füsun Mayda Domaç
S.B.Ü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzm.Dr.Belgin Mutluay
S.B.Ü Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Münife Neyal
Serbest Hekim- Özel Sanko Hastanesi, Gaziantep

Prof. Dr. Atilla Oğuzhanoğlu
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Elif Kocasoy Orhan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç.Dr.Ruhsen Öcal
SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Dr.Öğr.Üy. Nevra Öksüz
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Uzm. Dr. Eylem Özaydın Göksu
SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Taner Özbenli
Serbest Hekim – Medical Park Hastanesi, Samsun

Prof. Dr. Aynur Özge
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu
Serbest Hekim – İmperial Hastanesi

Doç. Dr. Musa Öztürk
S.B.Ü Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği (Emekli)

Prof. Dr. Vesile Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Sabahattin Saip
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yakup Sarıca
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Prof. Dr. Deniz Selçuki
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Macit Selekler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nebahat Taşdemir
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Derya Uludüz, Em. Öğrt. Üyesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Dr.Öğr Üy.Dr.Emel Ur Özçelik
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç Dr. Uğur Uygunoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Uzm. Dr. Nurgül Uzun
SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Nevzat Uzuner
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Gülnur Uzuner
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Serap Üçler
S.B.Ü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İstanbul

Prof. Dr. Işın Ünal Çevik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr.Sibel Velioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Yaman
Serbest Hekim

Prof.Dr.Müge Yemişçi Özkan
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (Emekli)

Doç. Dr. Nermin TANIK
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale