Türk Nöroloji Derneği Başkanı’nın 14 Mart Tıp Haftası Mesajı

14.03.2023
 
On dört Mart gününü içeren hafta Türkiye’mizde tıbbın bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün neredeyse 2
yüzyıl önce bu topraklarda ilk tıp fakültesinin kuruluşuna dayandırılmıştır. Kutlama değil bir hak ve bilim mücadelesi
günüdür bu. Ama, bu yıl bambaşka bir 14 Mart yaşanıyor.
6 Şubat günü Türkiye’yi dönüşü olmayacak şekilde değiştiren deprem felaketini yaşadık. Onlarca güzel şehrimiz
yıkıldı, on binlerce insanımız yaşamını yitirdi, daha fazlası sakat, evsiz, işsiz ama önemlisi umutsuz ve kırgın. İstanbul
olası depremine hazırlanan ülkede bu ani felaketin boyutu tüm hesapları aştı. Ancak, ilk günden başlayarak Türk
tıbbı mücadele etmeyi bildi. Bunu büyük ölçüde başardı da. Yarısından fazlası Hatay ilimizde olmak üzere yüzden
fazla hekimin vefat ettiği, sayısı bini geçen sağlık çalışanının da yaşamını yitirdiği veya ağır derecede sakatlandığı,
büyük hastanelerin yıkıldığı ve sağlık alt yapısının ansızın yerle bir olduğu bu felakette sağlık çalışanları üstün gayret
gösterdi ve göstermeye de devam ediyorlar. Şimdi sahra hastanelerinde çalışan, çadırda veya konteyner’de kalan
ama emeğini asla esirgemeyen depremzede meslektaşlarımızın yükünü devir alma zamanıdır.
Ancak unutulmamalı, daha yeni pandemiden çıkan Türk tıbbının bir türlü çözüme kavuşamamış sorunları elbette
devam ediyor. Çalışma koşullarımızdaki olumsuzluklar, özlük haklarımızdaki yetersizlikler, uygulama ve eğitimde
bilimsel ve etik ilkelerin uygulanmaması, toplum sağlığını öncelemeyen sağlık politikaları, benzersiz malpraktis
yasası ve yorumları, sağlıkçıya şiddet, sağlıkçının yalnızlaştırılması, sağlıkçının devasa tükenmişliği ve cümle güvenlik
sorunları azalmadan devam ediyor.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözünü hepimiz biliriz, Mustafa Kemal’in
Türkiye olduğunu da. Türk Nöroloji Uzmanları her daim bu sözün gereklerini yerine getiriyor. Olağanüstü
zamanlarda ve felaketlerde daha inançlıyız.
14 Martta tüm meslektaşlarımızı selamlıyoruz.
Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
Türk Nöroloji Derneği Başkanı (2021-2023)

Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale