T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Görüşmesi Hakkında

19.09.2019

Sayın Üyemiz,

 

    Bugün T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TITCK) Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Bşk. Uzm. Dr Banu Bayar ile Türk Nöroloji Dermeği (TND) temsilcileri Prof. Dr. Nurten Adatepe ve Prof.Dr. M. Akif Topçuoğlu’nun katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, Derneğin önceden yapmış olduğu endikasyon dışı ilaçlara dair başvuru dosyası yeterli bulunarak değerlendirme süreci başlatılmıştır.

    Sayın üyemiz, Nöroloji’nin endikasyon Dışı EK-4’e ilk girişi TND’nin gayretleri sonucu 29/11/2018’da olmuştur. Bu tarihte 5 ilaç endikasyon dışı kapsamına alınmış idi. Bu ilaçlar ve endikasyonları şu şekildedir:

    Amitriptilin: 1-Nöropatik ağrı; 2- Gerilim tipi başağrısı, 3-Migren ve 4. İnsomnia;

    Venlafaksin: 1- Nöropatik ağrı ve 2-Gerilim tipi başağrısı;

    Duloksetin: Nöropatik ağrı

    Mirtazapin: 1-Gerilim tipi başağrısı ve 2-İnsomnia

    Trazodon: İnsomnia

    Bu suretle sayılan ilaçlar için endikasyon dışı kapsamında reçeteleme devam edebilmiştir. Bilindiği gibi nörolojik hastalıkların büyük bir kısmında kullanılan antidepressan ve nöroleptik etkili ilaçlar herhangi bir primer psikiyatrik hastalık için değil doğrudan nörolojik hastalıkların bir bulgusu olarak gelişen davranışsal durum ve semptomların tedavisi için kullanılırlar. Bu amaçla kullanım için SUT kapsamında endikasyon belirtilmemiştir. Bu sebeple hastalarımızın bu ilaçları kullanmaya devam edebilmesi için TITCK endikasyon dışı listesinde yer verilmesi büyük önem arz etmektedir. TND tarafından şimdi sürece konulmuş olan ilaçlar ve endikasyonlar şu şekildedir:

1.    Sertralin: Gerilim tipi başağrısı

2.    Fluoksetin: Gerilim tipi başağrısı,

3.    Sitalopram: Gerilim tipi başağrısı

4.    Essitalopram: Gerilim tipi başağrısı

5.    Paroksetin: Gerilim tipi başağrısı

6.    Sodyum Valproat: Migren

7.    Topiramat: Migren

8.    Propranolol: Migren, Esansiyel Tremor

9.    Metoprolol: Migren

10.    Atenolol: Migren

11.    Verapamil: Küme Başağrısı

12.    Primidon: Esansiyel Tremor

13.    Asetozolamid: Psödotümör serebri (İdiopatik İntrakranial Hipertansiyon)

14.    Diazepam: Spastisite

15.    Gabapentin: Huzursuz Bacak Sendromu

16.    Pregabalin: Huzursuz Bacak Sendromu

17.    Karbamazepin: Nöropatik Ağrı (bu tanımın yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı)

18.    Okskarbazepin: Nöropatik Ağrı (bu tanımın yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı)

19.    Ketiapin: Nörodejeneratif hastalıklarda halüsinasyon, delüzyon, ajitasyon

20.    Klozapin: Nörodejeneratif hastalıklarda halüsinasyon, delüzyon, ajitasyon

21.    Olanzapin: Nörodejeneratif hastalıklarda halüsinasyon, delüzyon, ajitasyon

22.    Klonazepam: Nörodejeneratif hastalıklarda ajitasyon, REM uykusu davranış bozukluğu

Ayrıca

23.    Venlafaksin için “migren” eklenmesi

24.    Trazodon için “Gerilim tipi başağrısı” eklenmesi

25.    Duloksetin için “Gerilim tipi başağrısı” ve “Migren” eklenmesi

 

TND tüm bu süreçleri çok yakın şekilde takip etmeye ve gelişmeleri siz değerli üyelerimizle paylaşmaya devam edecektir.

Önerileriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda liste güncellenebilecek ve ek belgeler de sunulabilecektir.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale