Türk Nöroloji Derneği "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" Basın Açıklaması

21.09.2019

Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla, 21 Eylül tüm dünyada  'Dünya Alzheimer Günü' olarak kabul edilmiştir.  Alzheimer hastalığı bir beyin hastalığı olup, demansın (bunamanın) en sık görülen nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre günümüzde dünyada 50 milyona yakın kişinin demans tanısı olduğu ve her yıl yeni demans vaka sayısının yaklaşık 7,7 milyon olduğu bildirilmektedir.  Halen ülkemizde yaklaşık 700.000 hasta bulunmaktadır.  Hızla yaşlanan nüfus özelliği ile ülkemiz dünyada en fazla hastaya sahip olan ülkeler içinde olacak gibi görünmektedir. Alzheimer hastalığı geleceğin en büyük halk sağlığı sorunu olacaktır.

Alzheimer hastalığı beyin işlevlerinde belirgin bozulmaya yol açan, başlangıç belirtisinin unutkanlık olduğu, zaman içinde belirgin davranış bozuklukları ve günlük yaşamı sürdürmeyi sağlayan aktivitelerin kısıtlandığı, ilerleyici bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı, hastayı etkilediği kadar bakım veren kişilere, ailelere ve topluma ciddi psikososyal ve ekonomik yük getirmektedir. Alzheimer hastalığının mali yükü kanserden daha yüksek ve kalp hastalıklarıyla benzer düzeydedir.

Bu denli önemli bir hastalık ile ilgili özellikle ülkedeki hasta sayılarını ilgilendiren bir epidemiyolojik çalışma henüz yapılmamıştır ve acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekte hastalığa ait sosyo ekonomik sürecin netliğe kavuşturulabilmesi için ulusal bir Alzheimer eylem planı gereklidir  ve hızla hayata geçirilmelidir. Ülkemizde sağlık ve sosyal politikalarında Alzheimer hastalarının bakımı ve rehabilitasyonu ile bakım verenlere yönelik destek programları mutlaka yer almalıdır.

Son zamanlarda hastalığa ait bulguların tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin ödeme sıkıntıları yaşanmaktadır. Son SUT tebliği revizyonunun (4 Eylül tarihli) getirdiği ve daha çok Alzheimer hastalarını ilgilendiren pek çok önemli ilacın Nöroloji uzmanlık alanından geri ödemesinin kaldırılması ya da raporlama süresinin kısıtlanması; pratikte hastalara tanı koyan uzman hekim nörologları, hasta ve hasta yakınlarını mağdur etmektedir.   Mevcut uygulamanın hızla değiştirilip, uzmanlık eğitimleri sırasında ilgili hastalıkların tedavisi konusunda geniş kapsamlı bir eğitim alan nöroloji hekimlerinin bilgilerini uygulamalarının önündeki engel hızla kaldırılmalıdır.


Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu adına
Genel Sekreter
Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale