Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

25.12.2019

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

İlerleyici dengesizlik ile başvuran, nörolojik muayenesinde serebellar bulgular dışında anormal bir bulgu gözlenmeyen, kranial görüntülemesi normal sınırlarda olan 40 yaşındaki erkek hastanın paraneoplastik panel çalışmasında anti-Tr/DNER antikoru pozitif olarak raporlanıyor. Bu hastada görülebilecek en olası malignansi aşağıdakilerden hangisidir?

 Seçenekler:

  1. Küçük hücreli akciğer kanseri [10 Oy]
  2. Hodgkin lenfoması [46 Oy]
  3. Timoma [9 Oy]
  4. Melanoma [3 Oy]
  5. Testiküler germ hücreli tümör [33 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap B şıkkıdır. Lenfoma hastaları içinde paraneoplastik serebellar dejenerasyon en çok Hodgkin lenfomasında görülür. Hastaların %80’inde serebellar bulgular malignansi öncesinde gelişir. Subakut seyirli baş dönmesi ile başlayan bulgular şiddetli ve ilerleyici simetrik gövde ve ekstremite ataksisi ile devam eder. Bu hastaların serum veya BOS’unda anti-Tr/DNER (delta/notchlike epidermal growth factor-related receptor) antikorları saptanabilir. Beyin MRG’leri genellikle başlangıçta normaldir, ilerleyen olgularda serebellar atrofi görülebilir. Genellikle paraneoplastik serebellar dejenerasyon geri dönüşümsüz olsa da, Hodgkin lenfomasına bağlı gelişen tablo, solid tümörler ile ilişkili olana göre daha iyi seyreder.

Kaynak:

1.      Bernal F, Shams'ili S, Rojas I, et al. Anti-Tr antibodies as markers of paraneoplastic cerebellar degeneration and Hodgkin's disease. Neurology 2003; 60:230.

2.      Mauermann, M. L. Neurologic Complications of Lymphoma, Leukemia, and Paraproteinemias. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology 2017;23(3):669–690. doi:10.1212/con.0000000000000468 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale