Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

31.01.2020

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


10 yıldır idiyopatik Parkinson hastalığı bulunan, levodopa yanıtı iyi olmasına rağmen optimum medikal dozda doz sonu kötüleşmesi ve tepe dozu diskinezisi gözlenen 67 yaşındaki erkek hastanın çekilen kranial MRG’sinde belirgin bir anormallik gözlenmiyor. Bu hastaya en uygun yaklaşım ne olabilir?Seçenekler:

  1. Tedavisine amantadin eklemek [39 Oy]
  2. Apomorfin infüzyonu [16 Oy]
  3. Levodopa/ Karbidopa intestinal jel [36 Oy]
  4. Subtalamik derin beyin stimülasyonu [25 Oy]
  5. Talamik cerrahi [2 Oy]

Kaynak:


Doğru Cevap:

Doğru cevap D şıkkıdır. Cihaz destekli tedaviler (derin beyin stimülasyonu, apomorfin infüzyonu,  levodopa/ karbidopa intestinal jel uygulaması) içinde etkinliği ve güvenilirliği birçok randomize kontrollü çalışma ile gösterildiği için ilk tercih edilen yöntem derin beyin stimülasyonudur. Bu tedaviden en iyi yarar gören hasta grubu 65 yaşından genç, kognitif ve psikiyatrik problemi olmayan ve kraniyal MRG’si normal hastalardır. EARLYSTIM çalışmasında motor komplikasyonlar ortaya çıkar çıkmaz uygulandığında yaşam kalitesini dramatik olarak düzelttiği gösterilmiş olsa da, multi sistem atrofi ilk beş yıl PH’nı taklit edebileceğinden hastalık süresi beş yıldan kısa süreli hastalarda uygulanmamalıdır. Olumsuz yönleri adanmış multidisipliner bir ekibe ihtiyaç duyulması, sık doktor ziyareti gerektiren postoperatif programlama dönemi ve intihar riskini arttırmasıdır. Bunun dışında tedaviye dirençli tremoru olan hastalarda talamik cerrahi son derece etkilidir (Vim DBS ya da talamotomi). Postüral instabiliteyi, donmaları ve konuşma bozukluğunu arttırabildiğinden temel sorunu aksiyel problem olan hastalarda çok dikkatli tercih edilmelidir. Ameliyat sonrası ilaç azaltımı STN- DBS hastalarında daha belirgindir. Bilişsel ya da nöropsikiyatrik problem potansiyeli taşıyan hastalarda STN yerine Gpi DBS daha uygundur. Hastaların en iyi cevap yanıtı yordayıcısı pre op dönemdeki levodopa yanıtıdır (tremor hariç), kesin bir kontreendikasyon olmamakla birlikte 70 yaş üzeri hastalarda temkinli olunmalıdır.

 

Kaynak: Çakmur R, Çelik ND. Parkinson hastalığında tedavi: erken/orta/ ileri evrede motor bulguların yönetimi. Editör: Rauf Çakmur. Hareket bozuklukları tanı ve tedavi rehberi. Türk Nöroloji Derneği ve Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu. S54-82.

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale