Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu

Bu çalışma grubunun amaçları başta hava kirliliği olmak üzere çevre ile ilgili sorunlarla bunların sinir sistemimiz ve genel sağlığımıza etkileri konusunda nöroloji uzmanlarının bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla alanyazındaki bilgileri derlemek, bu bilgileri öncelikle Ulusal Nöroloji Kongresi’nde vd ilgili toplantılarda sunmak, bu başlıkla toplantılar düzenlemek, epidemiyolojik ve klinik (süreç içinde olanaklar ve kişilerin ilgisi artarsa deneysel) araştırmalar yapmak, başta derneğimizin de bileşenlerinden olduğu Temiz hava hakkı Platformu vd sivil toplum örgütleri, tıp meslek odaları, tıp branş dernekleri ve derneğimizin diğer çalışma gruplarıyla karşılıklı bilgi alış verişi ve işbirliği gerçekleştirmektir.

 

Çalışma Grubu

Başkanı:

Semih Ayta

Üyeleri: 

Demet Özbabalık Adapınar

Özden Şener

Ülkü Türk Börü

Murat Terzi

Yıldız Değirmenci

Filiz Koç

Demet İlhan Algın

 

Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale