Nöromodülasyon

1. Nöromodülasyon Sempozyumu

1. Nöromodülasyon Sempozyumu
 
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu tarafından 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde 2 gün sürecek 1. Nöromodülasyon Sempozyumu Online olarak düzenlenecektir.
Sempozyum da Nöroplastisite ve Nöromodülasyon ile ilgili olarak transkranial manyetik stimulasyon (TMS) ve transkranial elektriksel stimulasyon (TES) yöntemleri teorik ve pratik-teknik yönleri ile tartışılacaktır.  
Sözel ve poster sunumların kabul edileceği Sempozyum ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.
 
Saygılarımızla
Moderatör
Dr. Çağrı Mesut Temuçin

"Teori-Pratik yönleri ile Nöroplastisite-Nöromodülasyon" Kursu gerçekleştirildi

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu’nun 2.Nöromodülasyon Kursu 22 Şubat 2020 tarihinde tam gün olacak şekilde Ankara’da 47 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçtiğini düşündüğümüz "Teori-Pratik yönleri ile  Nöroplastisite-Nöromodülasyon" başlıklı Kursumuzda 9  Konuşmacı klinik uygulama ve tedavide transkranial manyetik stimulasyon (TMS) yöntemini, teorik ve pratik-teknik yönleri ile tartışmışlardı.

Pratik uygulama bölümünde ise TMS ile farklı kortikal uyarılabilirlik çalışmalarının ve repetetif TMS uygulamalarının TMS cihazı ile pratik uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tüm konuşmacılara değerli katkıları dolayısı ile teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tüm katılımcılara Kurs boyunca eksilmeyen ilgileri, katkıları ve katılımları dolayısı ile teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sayfamızdan ve yakında açılacak olan WEB sayfamızdan iletişimin sürdürülmesinin, önerilerinin iletilmesinin değerli olacağını düşünmekteyiz.

2020 yılı içinde ve 2. Kursun devamı olarak planlanan 3.Kursta ise Nöroplastisite ve Nöromodülasyon yine pratik uygulamalar eşliğinde ve daha ileri yönleri ile tartışılacaktır.

3.Kursumuzda görüşmek dileği ile.

Moderatör

Dr. Çağrı Mesut Temuçin


Sayın Meslektaşlarımız,


Nöromodülasyon Çalışma Grubu, transkaniyal manyetik uyarım (“transcranial magnetic stimulation" : TMS), transkaniyal doğru akım uyarımı (“transcranial direct current stimulation” : TDCS) gibi non-invazif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen sinir sistemi nöromodülasyonu alanında, Nöroloji Derneğimiz bünyesinde 2014 yılında oluşturulmuştur.
Bu non-invazif yöntemler gerek fizyolojik süreçlerin gerek ise çok sayıda Nörolojik ve Psikiyatrik hastalıkla ilgili patofizyolojik süreçlerin anlaşılmasında ve tanısında kortikal ve spinal uyarılabilirlik çalışmalarında kullanılmalarının yanı sıra, giderek artan şekilde tedavi seçenekleri arasına girmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan bu uygulama alanı ilgili olarak Çalışma Grubumuz;
• ülkemizde konu ile ilgili çalışan farklı laboratuvarlar arasında bilgi ve deneyim aktarımını ve iletişim ağı oluşturulmasını,
• ulusal ve uluslararası işbirliklerinin sağlanmasını ve ortak projelerin geliştirilmesini,
• eğitim, toplantı ve kursların düzenlenmesini,
• kortikal ve spinal uyarılabilirlik fizyolojisi ve patofizyolojisi ile ilgili çalışan diğer disiplinler ile ilişki kurulmasını.
• konu ile ilgili Tıp Dünyası  ve kamuoyuna yönelik tanıtma ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
• bu alan ile ilgili sorunların Dernek yönetimi ile paylaşılmasını ve çözüm önerililerinin üretilmesini hedeflemektedir.
Çalışma Grubumuz etkinliklerini, bu hedeflerin bu alanda çalışan ve ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın katkıları ve katılımı ile gerçekleştirileceği düşüncesi ile planlamaktadır.


Moderatör
Dr. Çağrı Mesut Temuçin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Önceki Moderatörler
Dr. Burhanettin Uludağ (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji AD)  2014-2019

Yönetim Kurulu


2019-
Dr. Çağrı Mesut Temuçin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. F. Gökçem Yıldız Sarıkaya

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Ayşegül Gündüz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Kurucu Üyeler


Dr. Burhanettin Uludağ
Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Dr. Bülent Cengiz
Dr. Çağdaş Erdoğan
Dr. Ahmet Acarer

Yürütücü Kurul


Dr. Burhanettin Uludağ   

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Çağrı Mesut Temuçin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Bülent Cengiz                  

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. F. Gökçem Yıldız Sarıkaya 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Ayşegül Gündüz          

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Dr. Emre Öge                  

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Katılımcı Üyeler


Dr. Şükrü Torun                 Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Zeliha Matur                İstanbul Üniversitesi Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Lütfi Hanoğlu              İstanbul Medipol Üniversitesi Nöroloji AD
Dr. Aysun Soysal              Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği
Dr. Semiha Gülsüm Kurt  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Aslı  Akyol Gürses      Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Kubilay Varlı                Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Seda Kibaroglu           Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Faik İlik                        KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü
Dr. Mehlika Panpalı          Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Hastanesi Nöroloji Bölümü
Dr. Aybala Neslihan          Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Turan Poyraz              İzmir Özel Medifema Hastanesi Nöroloji Bölümü
Dr. Büşra Arıca                 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
Dr. Hande Alibaş              Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Mehmet Fatih Yetkin   Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Dr. Hüseyin Büyükgöl       KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü
Dr. Filiz  Azman                Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD  
Dr. Aslı Tatlıdede               Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Buket NİFLİOĞLU       Serbet Hekim


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale