Nörolojide Çevre Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

Ana Sayfa

Çalışma Grubu Moderatörü:

Semih Ayta

Çalışma Grubu Moderatör Yardımcısı:

Demet İlhan Algın

 

Yürütme Kurulu Üyeleri: 

Demet Özbabalık Adapınar

Özden Şener

Ülkü Türk Börü

Murat Terzi

Yıldız Değirmenci

Filiz Koç

Leyli Can Aynal

 

Katılımcı Üye

Şerefnur Öztürk

Hadiye Şirin

Zeliha Tülek
Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale