Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

30 yaşındaki kadın hasta son 1 aydır devam eden baş ağrısı, nefes darlığı, kilo kaybı, karın ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları yakınmaları ile başvuruyor.  Muayenesinde TA: 150/100 mmHg ölçülen hastanın radial arter nabzı elde edilemiyor. Karotid arter üzerinde üfürüm duyuluyor.  Hastanın MRA tetkiki aşağıdaki şekilde saptanıyor. Bu hastada olası tanınız nedir?Seçenekler:
  1. Temporal arterit [2 Oy]
  2. Henoch-Schönlein purpurası [3 Oy]
  3. Kawasaki hastalığı [7 Oy]
  4. Takayasu arteriti [88 Oy]
  5. Wegener granülomatozu [10 Oy]


Doğru Cevap:

Doğru yanıt D şıkkıdır. Nabızsızlık hastalığı olarak da bilinen Takayasu arteriti, aorta ve ana dallarını etkileyen kronik inflamatuvar bir vaskülittir. Hastaların %75’inde 11-30 yaşları arasında başlar ve kadınlarda görülme ihtimali 4 kat fazladır.  Kliniğinde hipertansiyon, ateş, dispne, göğüs ağrısı, klaudikasyo, kilo kaybı, geçici görme kaybı, miyalji, artralji, abdominal ağrı görülebilir. En sık başvuru yakınmaları hipertansiyon (%89) ve baş ağrısıdır (%31).  Muayenede radial nabızlar alınamaz, bazı hastalarda karotid arter üzerinde üfürüm duyulur. Tanısında USG, BT veya MR görüntüleme yöntemleri, tedavisinde steroidler ve diğer immünsüpresanlar kullanılır.

Kaynaklar: 1. Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Part 3. Chapter 59. Neurological Complications of Systemic Disease: Children. pp.839.

2.  https://radiopaedia.org/articles/takayasu-arteritis

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale